Butskop is een project dat ik begon in de eerste lockdown. Zoals meer mensen associeer ik in kleur. Synesthesie heet dat. Het is zoveel als dat een vorm, een woord, een stemming of wat dan ook een kleur 'toegewezen' krijgt in mijn brein. Maandag is geel bijvoorbeeld, het cijfer zes is rood en veel van de muziek van Bach is zo blauw als een lentelucht etc. Die associaties heb ik ook bij personen. Ik maak zelf verf door van pigmenten zo precies mogelijk kleuren te maken die passen bij een gezicht, de stem, de uitstraling van een persoon. Daarvan maak ik op mijn atelier een soort decor en portretten van de Butskop in kwestie. Overigens is een Butskop niet iemand die zijn hoofd heeft gestoten maar een walvissoort die tot de familie van de dolfijnen behoort. Ze hebben een ontzettend leuke snoet.
Voor meer informatie mail of bel me. Ik maak ook Butskoppen op aanvraag.